דבר המנכ"ל                            
                                                                        

                             
נכבדיי,

הצרכים המערכתיים של הארגון נובעים ממגבלות ארגוניות ומקשיים, הקשורים ומשולבים זה בזה והמשתייכים למגוון רחב של תחומי ידע. מענה להם, אם אינו מענה משולב ורב -תחומי, לעולם יהיה חלקי ומקומי ויותיר בעינם את הקשיים והמגבלות של הארגון ברמת המערכת.

זאת ועוד, סיכויי ההצלחה במתן מענה לצרכי הארגון, מותנים בראיית כלל מערכותיו הארגוניות והשפעותיהן ההדדיות.

מכאן, שלכל ארגון יש להתאים בפרטניות מוחלטת את המענה הארגוני לבעיותיו ומגבלותיו.  
 
מתוך אמונות אלו, גיבשנו לעצמנו בחברת סיגו יועצים, אסטרטגיה המביאה לרמת הצלחה גבוהה בפעולות הייעוץ הארגוני.
 
 עיקרי אסטרטגיה זו  הינם: 

- ערך המקצועיות, לצד חשיבה ויצירתיות, הינו הערך העליון והמוביל בחברה.
 
 
- שילוב מלא, בין עולמות התוכן המובילים: הנדסת תעו"נ, מקצועות הניהול, מקצועות ההתנהגות (פסיכולוגיה / סוציולוגיה), לאורך כל שלבי הייעוץ הארגוני. 
 
- הפעלה פרויקטלית של יכולות החברה - ייעוץ ארגוני, או"ש, הדרכה ומחקר, בהתאם לרלוונטיות ולצרכי  הפרויקט.
 
אנו בחברת סיגו, לא חוסכים כל מאמץ, לזהות, לאתר ולנתח את הקשיים והמגבלות הארגוניות מזוויות תחומיות שונות ולהגות, לגבש ולסייע בהטמעה של פתרונות רב - תחומיים ומשולבים, המסייעים לארגון בהשגת יעדיו ומטרותיו.
                                                                                  
                                                                                       
אבי גונן - מנכ"ל