מלקוחות החברה

 

משרד האוצר                                                        משרד הביטחון  
       

משרד ראש הממשלה                                             המשרד לביטחון פנים
 
 

משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה                         משטרת ישראל
 
 

משרד החינוך                                                       צה"ל
 
 
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים                                                                                                  
 

משרד הפנים                                                       מכון ויצמן                        


משרד הבריאות                                                    משרד התחבורה 
 
 
משרד הבינוי והשיכון                                             חברת אל-על   

 
מינהל מקרקעי ישראל                                            מ.ע.צ.  
 

הקרן הקיימת לישראל                                            משרד התקשורת
 
 
מרכז מיפוי ישראל                                                משרד הדתות 

          
המוסד לביטוח - לאומי                                          משרד התיירות
 
משרד הרווחה                                                     בית הנשיא
 
משרד התשתיות הלאומיות                                     עיריית רעננה 


עיריית ראשון – לציון                                             חברת שו"פ אזורים
          

חברות סיעוד שונות                                              שירות התעסוקה