ארגון ושיטות (או"ש)

תחום ארגון ושיטות (או"ש) נועד לסייע לארגון בייעול, בהסדרה ובמיסוד תהליכי העבודה והשיטות, שבאמצעותן הוא פועל, תוך הלימה אופטימאלית למבנה הארגון, למטרותיו ולחלוקת התפקידים בו.
 

אנו בחברת סיגו יועצים מציעים קשת רחבה של כלים ושירותים בתחום האו"ש, המסייעים לארגון בייעול פעילותו ובהתאמתו לסביבה הארגונית בה הוא פועל.

  • בחינה וניתוח של תהליכי עבודה כדוגמת: ניתוח כפילויות, עומסים וזמני תגובה, איתור צווארי בקבוק, בדיקת רמת שירות וכיו"ב.
  • הגדרת מדדים לבדיקת השגת היעדים הארגוניים.
  • בחינה ואפיון תחומי סמכות ואחריות ליחידות ותפקידים.
  • בניית תכניות לייעול ושיפור תהליכי העבודה וכלים לתכנון, תפעול ובקרה.
  • איחוד וייעול שירותי תמיכה מנהליים ולוגיסטיים והערכת החיסכון הריאלי המושג.
  • הכנה ועריכה של נהלים תפעוליים להסדרת תהליכי העבודה בארגון.
  • אפיון והגדרת דרישות למערכות מידע.
  • עיצוב ותכנון מבנים ארגוניים, כגון: הקמת יחידות, מיזוג יחידות, פיצול יחידות, צמצום יחידות וכיו"ב.
  • ליווי בגיבוש ותכנון תכניות עבודה שנתיות ורב-שנתיות לשם השגת יעדי הארגון והגדלת רווחיותו.