כלים מקצועיים

לשם קבלת מידע נוסף, ניתן לבחור בכל אחד מהקישורים הבאים, שמתארים את הכלים המקצועיים בהם נעזרת החברה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מודלים וכלים מתחום הארגון ושיטות (או"ש)-

איתור גורמי הצלחה חיוניים (Critical Success Factors)  
 
זיהוי הפעולות והגורמים הקריטיים לארגון לצורך השגת מטרותיו ויעדיו. הזיהוי מאפשר קביעת סדרי עדיפויות וריכוז מאמצים בתחומים העיקריים ובעלי פוטנציאל לשיפור הפעילות הארגונית השוטפת.  

שיקולי עלות-תועלת :
 
הערכת התשומות המושקעות על ידי הארגון בפעילות מסוימת, בהשוואה לתועלת המצופה או המושגת מהן ובחינת כדאיות ההשקעה. 
 
Benchmarking:

ביצוע השוואות בין פעילות הארגון ו/או היחידה הארגונית לפעילותם של ארגונים ו/או יחידות ארגוניות בעלי מאפיינים דומים, מתוך מטרה ללמוד ולשפר את ביצועי הארגון, מבנהו, תהליכי עבודתו, תפוקותיו וכיו"ב.  
 
Re- Engineering : 
  
תכנון שינוי ארגוני על ידי עיצוב מחדש של מערכות הארגון (פונקציות, מבנה ארגוני, תהליכי עבודה וכיו"ב) על בסיס התשתית הארגונית הקיימת. זאת, בהתאם לשינויים ותמורות שחלו בסביבה הארגונית והתפעולית של הארגון (טכנולוגיה, חוקים, כח אדם, קהל יעד וכיו"ב). 
 
מודלים וכלים מתחום ניהול האיכות - 
 
מודל EFQM (European Foundation For Quality Management)
 
מודל המצויינות האירופאי, שנועד לכוון את הפעולה הארגונית לתוצאות הנדרשות. המודל מהווה כלי מובנה, אשר מאפשר למנהלי הארגון לזהות את נקודות החוזק והתורפה של הארגון והתחומים, בהם נדרש שיפור. ההנחה שבבסיס המודל היא, כי הידע הדרוש לשינוי ארגוני שיטיב עם פעילות הארגון ויעדיו נמצא בארגון עצמו. 
לחברת סיגו, יועצים מוסמכי EFQM הפועלים במספר משרדי ממשלה לשיפור האיכות.  
 
 תקני ISO
 
תקן לניהול מערכות איכות של מכון התקנים הישראלי, המגדיר עקרונות מנחים לניהול איכות בארגונים, לרבות: מיסוד פעולות בקרה בין ותוך כדי תהליכים, בקרת מוצרים, אחריות ההנהלה, מבדקים ופעולות מתקנות, הדרכה והכשרה, תיעוד וכיו"ב. החברה הכינה מספר רב של גופים להסמכה בנהלי האיכות (בעיקר  ISO-9000 ו- ISO-9002). 
 
ניהול איכות כולל (TQM, TQE)

תפיסה ניהולית, החותרת לביצוע שיפור מתמיד בארגון ולהטמיע מודעות לאיכות בכל התהליכים הארגוניים. זאת, מתוך מטרה לענות על הדרישות והצרכים של לקוחות הארגון.  
החברה הפעילה ביעילות מערכי שיפור באמצעות מתודולוגיות TQM  ו -TQE 

מודלים ארגוניים ותיאוריות מתחומי הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה והניהול -
 
 

תיאוריית המערכות הפתוחות


גישה תיאורטית, המניחה כי הפעולה הארגונית הינה תוצר של קשרי הארגון עם מערכות פנימיות וחיצוניות, כך שהארגון האידיאלי הוא זה המסתגל תדיר למערכות, עימן הוא נתון בקשרי גומלין.  
בהתאם לכך, תהליכי הייעוץ שמבצעת חברת סיגו נעשים מתוך חתירה להגדרת עקרונות וטכניקות פעולה, המיועדים לסייע לארגון לפעול באופן התואם ומשתלב, ככל הניתן, עם מאפייני הסביבה בה הוא פועל. 
 
תיאוריות בתחומי המוטיבציה ושיטות להנעת עובדים

הבנת מניעיו וצרכיו של הפרט הינה חיונית למנהל השואף להשיא (למקסם) את ביצועי עובדיו ויחידתו. בהתאם לכך, במסגרת תהליך הייעוץ חותרים יועצי סיגו לתרגם את הבנת המוטיבציות של עובדי הארגון ויחידותיו לכלי ניהול יעילים ואפקטיביים.  

מודלים בנושאי תרבות ארגונית – 
 

תרבות ארגונית הינה מערכת תפיסתית, הכוללת סט עמדות, ערכים ונורמות התנהגות קולקטיביים, אשר משקפת את ההוויה הארגונית ומשפיעה על פעילות הארגון בשלוש הרמות: הפרט, הקבוצה, הארגון. 
 
במסגרת תהליכי הייעוץ שמים יועצי סיגו דגש על אבחון מאפייני התרבות הארגונית ובהתאם לכך מגובשים ומוגדרים כיווני פעולה וכלים, שיסייעו לארגון באופן יעיל ואפקטיבי בהתאם ליעדיו.  
 
מודלים לניתוח ואבחון ארגוני - 

במסגרת לימוד הארגון והכרת הקונטקסט הארגוני, נעשה שימוש בקשת רחבה של כלים מתחום הפסיכולוגיה והסוציולוגיה, כגון: ראיונות עומק, ראיונות קבוצתיים, תצפיות משתתפות ולא משתתפות, ניתוח מסמכים וכיו"ב, לשם הבנת ההוויה הארגונית ודפוסי החשיבה וההתנהגות הרווחים בארגון. המידע ביחס להיבטים החברתיים-התנהגותיים, הנאסף באמצעים האמורים, מנותח באופן אינטגרטיבי, תוך שימת לב לפערים בין ידע ונתונים מוצהרים וגלויים לביטוים בפועל. זאת, מתוך הנחה שהמאפיינים החברתיים-התנהגותיים הללו, משקפים את ההוויה הארגונית ואת הנחות היסוד שבבסיסה, וכן מחוללים ומגדירים חלקים נכבדים מהתנהלות הארגון, תהליכי עבודתו, המבנה הארגוני דה-פקטו, ביצועי העובדים והיחידה וכיו"ב.