ייעוץ מחקרי

איכות המחקר – בין שמדובר במחקר כמותי, איכותני או בסקר – מושתתת על טיבן של שיטות המחקר, בהן נעשה שימוש, ועל התאמתם של כלי המחקר לתופעות הנחקרות. זהו, אפוא, לב ליבו של תחום הייעוץ המחקרי – סיוע בהתאמה של שיטות וכלי מחקר לתופעות הנחקרות ולמערך המחקר. 
 

מחלקת המחקר של סיגו יועצים מעניקה ייעוץ מחקרי במגוון תחומים, כגון: דגימת הנתונים, ניסוח השערות מחקר, איסוף נתונים, שיטות לעיבוד נתונים, שיטות לניתוח נתונים ואמצעים להצגה רב-ממדית של הממצאים.