מחקרים איכותניים

מחקרים איכותניים מתמקדים בחקירת תהליכים, אירועים ומצבים, אשר בהם חשובה וחיונית ההבנה של האופן, הסיבות והתנאים במסגרתם מתרחשים הללו. בין הכלים המתודולוגיים בהם נעשה שימוש במסגרת ביצוע מחקר איכותני ניתן למנות: תצפיות בלתי משתתפות, תצפיות משתתפות, ראיונות עומק, קבוצות מיקוד וסיפורי חיים. 
 
מחלקת המחקר של סיגו יועצים ביצעה קשת רחבה של מחקרים איכותניים, בנושאים כגון:
 
  • שימוש לרעה בסמים.
  • הבנת הדינאמיקה של תהליכים חינוכיים.
  • לימוד המרכיבים הפסיכולוגיים, העומדים בבסיסן של עמדות בנושאים שונים.
  • ועוד...