מחקרים כמותיים

המחקר הכמותי נשען על דגימה מייצגת ומדידה כמותית של התופעות הנחקרות ועל ניתוח הנתונים הכמותיים בעזרת שיטות וכלים סטטיסטיים.

למחלקת המחקר של סיגו ניסיון רב בביצוע מחקרים כמותיים על כל שלביהם, החל בתכנון המחקר (דגימת נתונים, ניסוח שאלונים, ניסוח השערות וכיו"ב), דרך איסוף הנתונים (במגוון שיטות: ראיונות פנים אל פנים, ראיונות טלפוניים וראיונות באמצעות רשת האינטרנט) וכלה בניתוח הנתונים תוך שימוש בשיטות ובכלים הסטטיסטיים הדרושים.
 
 
במסגרת ניסיונה, ביצעה מחלקת המחקר מחקרים כמותיים בתחומים כגון:
  • השימוש לרעה בסמים ואלכוהול.
  • מחקרי הערכה של יעילות טיפולית.
  • מחקרי עמדות וסקרי דעת קהל.
  • מחקרי הערכה של פרויקטים חברתיים.
  • מחקרי הערכה של תהליכים חינוכיים.
  • מחקרי אקלים ארגוני ושביעות רצון עובדים.