מחקרים וסקרים

למחלקת המחקר של סיגו יועצים ניסיון רב בביצוע מגוון רחב של מחקרים וסקרים, הכוללים סקרי עמדות, מחקרי הערכה וסקרי שוק. במסגרת ניסיונה, ביצעה המחלקה הן מחקרי חתך (איסוף נתונים חד-פעמיים) והן מחקרי אורך (איסוף נתונים לתקופה של עד 5 שנים).  
 
בין השירותים, שמציעה מחלקת המחקר ניתן למנות:
 
  • הערכת פרויקטים – הערכת יעילות טיפולית, הערכת פרויקטים חינוכיים.
  • סקרי דעת קהל – עמדות הציבור כלפי גופי השלטון.
  • סקרי שביעות רצון לקוחות – סקרי שביעות רצון משירותי הממשלה והשלטון המקומי, סקרי שביעות רצון משירותים של חברות ציבוריות ופרטיות וכיו"ב.
  • סקרים ארגוניים – בחינת אקלים ארגוני, הערכת שביעות רצון עובדים וכיו"ב.