אודות מחקר וסקרים ארגוניים

מחלקת המחקר של סיגו יועצים הוקמה בשנת 2000 והיא מתמחה בתכנון ובביצוע של מחקרים וסקרים יישומיים כסיוע לארגון בקבלת החלטות מושכלות.
 
ייחודה של המחלקה הוא ביכולתה לספק מענה מקיף ואינטגרטיבי לצרכי הארגון, תוך שימוש במגוון שיטות וכלים מחקריים - כמותיים ואיכותניים - בשילוב עם מתודולוגיות מהתחום של ייעוץ ארגוני.
 
עם לקוחות המחלקה נמנים מגוון משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, גופים ציבוריים וכן חברות וארגונים פרטיים.