תכנון כלכלי ותכניות הבראה

בין השירותים, שאנו מציעים במסגרת תכנון כלכלי ותוכניות הבראה ניתן למנות:

  • בניית תקציב הארגון ובכלל זה: מבנה וסעיפי התקציב בהתאמה למדיניות ולפעילויות המרכזיות, אומדנים והערכות להיקפי הוצאה והכנסה ועוד.
  • תכנית עבודה מתוקצבת – בניית תכנית עבודה בהתאמה לתקציב, וכן ביצוע בקרה שוטפת של תכנון מול ביצוע הן במימד התפעולי והן במימד הכספי.
  • תמחור פעילויות ומוצרים לצורך קביעת עלויותיהם, קביעת מחירם, קביעת גובה האגרות, שיש לגבות בגינם וכיו"ב.
  • גיבוש תכניות הבראה לארגונים, הנתונים בקשיים כלכליים וליווי תהליך הבראתם.