ייעוץ למנהלים

מנהלים בכירים עומדים בפני הצורך להכריע ולבצע קשת רחבה של משימות בסביבה מורכבת, בכדי להשיג את יעדי הארגון. במסגרת זאת המנהל הבכיר נדרש, בין היתר, להוביל ולנהל תהליכי קבלת החלטות, להגדיר מטרות ויעדים אישיים וקבוצתיים, לגבש צוות מוביל לארגון ולהנהיג את כלל עובדי הארגון. בהתאם לכך, ליבון וחידוד סוגיות אלה, באמצעות קיום דיאלוג עם יועץ חיצוני, עשוי לתרום באופן משמעותי לתפקודו של המנהל הבכיר.
 

בין השירותים, שאנו מציעים במסגרת ליווי וייעוץ למנהלים בכירים ניתן למנות:

  • ייעוץ אישי למנהלים בכירים.
  • הקניית כלי ניהול אפקטיביים למנהלים.
  • סיוע בגיבוש המדיניות והגדרת מטרות ויעדי הארגון בטווחי הזמן השונים.
  • סיוע בהבניית תהליכי קבלת החלטות.
  • פיתוח מיומנויות ניהול ומנהיגות.