פיתוח וניהול תכניות הדרכה

אחד התפקידים העיקריים של תחום ההדרכה הוא לתמוך בתהליכים ארגוניים מתוך חתירה לשיפור ביצועי הארגון. במסגרת זאת, מושקע מאמץ לזיהוי הפערים בין הקיים לבין הנדרש ולבניית תכניות הדרכה או תכניות התערבות שונות. זאת, מתוך ראייה מערכתית, המביאה בחשבון את צרכי הארגון, משאביו, יעדיו ומטרותיו.
 

אנו בחברת סיגו יועצים מציעים קשת רחבה של שירותים בתחום ההדרכה, החל מפיתוח תכניות הדרכה, דרך ביצוע וניהול ההדרכה וכלה בבדיקת אפקטיביות ההדרכה.

בין השירותים, שאנו מציעים בתחום ניתן למנות:

  • איתור ומיפוי צרכי ההדרכה הארגוניים.
  • פיתוח והקניית מתודולוגיות לתהליכי איתור ומיפוי צרכי הדרכה.
  • בנייה ופיתוח תכניות הדרכה שנתיות ורב-שנתיות, הכוללות קורסים, השתלמויות, סדנאות ותהליכי חניכה.
  • העברה והנחיה של סדנאות, הדרכות והרצאות במגוון נושאים ותחומים ארגוניים כדוגמת: מנהיגות, מיומנויות ניהול, בניית צוות, הטמעת חזון ארגוני, שירות ומכירה, הכנה לפרישה מהעבודה ועוד.
  • בדיקה והערכת אפקטיביות תכניות הדרכה.