ניהול השינוי

במסגרת תחום ניהול השינוי נעשה שימוש במגוון של כלים ושיטות להטמעה ויישום של שינויים ארגוניים באופן היעיל והאפקטיבי ביותר. תחום זה מהווה את השלב היישומי של תהליכי השינוי הארגוני השונים (מבני, תהליכי ותפיסתי).  
 

חברת סיגו יועצים צברה ניסיון רב בליווי ארגונים בתהליכי הטמעת שינויים באמצעות מגוון פתרונות, וביניהם: 

  • הבניית תהליך השינוי הארגוני לרבות הגדרת לוחות זמנים, יעדים מדידים, אבני דרך, וכן ביצוע בקרה על יישום מרכיבי התהליך. 
  • ליווי תהליכים של שינויים מבניים (הקמת יחידות, מיזוג יחידות וכיו"ב) תוך מתן ייעוץ שוטף לגורמי המפתח בהובלת השינוי.
  • איתור מוקדי התנגדויות למהלך השינוי הארגוני וכן גיבוש כיווני מענה וביצוע פעילויות להפחתת התנגדויות אלה.
  • פיתוח ויישום תכניות הכשרה כמענה לשינויים בדרישות התפקיד ובאופן ביצועו.
  • פיתוח תכניות הדרכה למנהלים כסיוע בהובלת תהליך השינוי הארגוני.
  • ביצוע בדיקה והערכה של אפקטיביות השינוי הארגוני והמלצה על עריכת התאמות במידת הצורך.