אודות סיגו
 
לחברת סיגו יועצים (1984) בע"מ ניסיון ומוניטין מקצועי רב של למעלה מ - 20 שנה במגזר הממשלתי, הציבורי, העסקי והפרטי, והיא נכללת במאגר היועצים של מרבית משרדי הממשלה ומוכרת כספק רשמי של משרד הביטחון.

החברה מתמחה בקשת רחבה של נושאים בתחום הייעוץ והפיתוח הארגוני, כגון : תכנון, הפעלה והטמעה של שינויים ארגוניים, ניתוח ובחינת תהליכי עבודה, ארגון ושיטות, ליווי תהליכים ארגוניים שונים וייעוץ למנהלים, פיתוח ארגוני, הובלת תהליכי תכנון אסטרטגי, עריכת נהלים, הגדרת תפקידים וניתוח עיסוקים; בתחום ההדרכה, כגון: פיתוח קורסים והדרכות והנחייתם, הכנת מערכי השתלמויות, סדנאות וימי עיון; ובתחום המחקר, כגון: עריכת מחקרים חברתיים, סקרים ומחקרי הערכה.
 
תפיסתה המקצועית של החברה היא כי מבנה הארגון, תכני פעולתו וההון האנושי, הם הגורמים המחוללים את המציאות הארגונית. בהתאם לכך, עבודתנו הייעוצית מתמקדת בשלושת המרכיבים הארגוניים הללו ובשילוב שביניהם.
 
 
 
 צוות החברה הינו מולטי-דיסציפלינארי, עובד בשיתוף פעולה ומונה כ- 10 יועצים בעלי תואר שני לפחות באחד מתחומי הייעוץ הארגוני.
 המגוון הפרופסיונאלי של צוות יועצי החברה מאפשר מתן מענה אינטגרטיבי לצרכים ארגוניים ועסקיים באמצעות ציוות רב-תחומי בהתאם למשימות השונות, תוך שימוש במערכות תומכות, בשיטות ובתהליכים מתקדמים.